Πνευματικά Δικαιώματα και Όροι Χρήσης

Γενικά

 1. Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμιά διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Επισημαίνεται πάντως ότι κατά το Ν.2387/20 (όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 2121/93 και ισχύει σήμερα) και κατά τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει Κυρωθεί με το Ν.100/1975) απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αποθήκευση σε κάποιο σύστημα διάσωσης και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
 2. Το περιεχόμενο του followyourart.gr και οι όροι του παρόντος είναι δυνατό ν' αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 3. Περιπτώσεις που δεν διευκρινίζονται ειδικότερα στο παρόν κείμενο ρυθμίζονται από την παράγραφο 1.
 4. Για οποιοδήποτε θέμα, εξώδικο ή δικαστικό, προκύψει από τη χρήση του followyourart.gr αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης της Αθήνας, στην Ελλάδα.

Ειδικά

Η Ιστοσελίδα

 1. Η ιστοσελίδα followyourart.gr ως προϊόν λογισμικού, με όλες τις εφαρμογές και τα ηλεκτρονικά αρχεία από τα οποία αποτελείται, τροποποιήθηκε και αναπτύχθηκε υπό την GPL v2 άδεια ελεύθερου λογισμικού.
 2. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), το περιεχόμενο του followyourart.gr συμπεριλαμβανομένων κειμένων, φωτογραφιών και λοιπού υλικού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του follow your art και των κατά περίπτωση αναφερόμενων δημιουργών.
 3. Οι υπερσύνδεσμοι που δίνουν τη δυνατότητα αποστολής με email, εκτύπωση και διαμοιρασμό σε κοινωνικά δίκτυα - στο τέλος κάθε ανάρτησης με τη μορφή εικονιδίων - αποτελούν εκχώρηση δικαιώματος αναδημοσίευσης, αποκλειστικά για προσωπική χρήση και άνευ εμπορικού σκοπού, με την υποχρέωση αναγραφής της πηγής σε εμφανές σημείο "followyourart.gr".

Ευθύνη προς Χρήστες

 1. Ο δικτυακός τόπος followyourart.gr χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη λειτουργία του λογισμικού και την ασφάλεια των χρηστών και του διαχειριστή.

  (https://www.dpa.gr/index.php/el/enimerwtiko/thematikes_enotites/electron...)

  Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στον χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κ.λπ.).

  Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε HTTP/S cookies, σε Flash cookies, στον «τοπικό αποθηκευτικό χώρο» (local storage) που εφαρμόζεται στο HTML 5, σε αναγνώριση με τον υπολογισμό του ψηφιακού δακτυλικού αποτυπώματος της τερματικής συσκευής, σε αναγνωριστικά που δημιουργούνται από τα λειτουργικά συστήματα (είτε προορίζονται για σκοπό διαφήμισης είτε όχι: IDFA, IDFV, Android ID κ.λπ.), σε αναγνωριστικά υλικού (διεύθυνση MAC, σειριακό αριθμό ή άλλο αναγνωριστικό συσκευής) κ.λπ.

  Η παρ. 5 του άρθρου 4 ν. 3471/2006 ορίζει ότι η αποθήκευση και η πρόσβαση σε πληροφορίες αποθηκευμένες σε τερματικό εξοπλισμό χρήστη επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής ή χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση.

  Ως εξαίρεση στην υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης, η παρ. 5 του άρθρου 4 ν. 3471/2006, ορίζει την περίπτωση αποθήκευσης και πρόσβασης σε πληροφορίες που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη «διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής».

  Οι περιπτώσεις cookies και συναφών τεχνολογιών που εξαιρούνται είναι ουσιαστικά όσες θεωρούνται τεχνικά απαραίτητες για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου.

  Ενδεικτικές κατηγορίες των cookies που εμπίπτουν στην παραπάνω εξαίρεση:

  Cookies που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο συνδρομητής ή χρήστης κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης. Για παράδειγμα, τέτοια «cookies» είναι απαραίτητα κατά τη συμπλήρωση μιας ηλεκτρονικής φόρμας από τον χρήστη ή για την καταχώριση των αγορών του χρήστη σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (π.χ. με επιλογή του κουμπιού «προσθήκη στο καλάθι»). Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και τα «επίμονα» (persistent) «cookies» που εγκαθίστανται για τον ίδιο σκοπό και διαρκούν για διάστημα μερικών ωρών.

  Cookies που είναι απαραίτητα για την αυθεντικοποίηση του συνδρομητή ή χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση (π.χ. κατά την πραγματοποίηση μιας τραπεζικής συναλλαγής μέσω του διαδικτύου).

  Cookies που εγκαθίστανται με σκοπό την ασφάλεια του συνδρομητή ή χρήστη, όπως για παράδειγμα «cookies» που εντοπίζουν επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου στον λογαριασμό ενός χρήστη σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

  Cookies που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της τεχνικής της κατανομής φορτίου (load balancing) σε μια σύνδεση σε ιστοσελίδα του διαδικτύου.

  Cookies που «θυμούνται» τις επιλογές του συνδρομητή ή χρήστη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας (π.χ. cookies που αφορούν την επιλογή της γλώσσας ή της παρουσίασης αποτελεσμάτων αναζήτησης σε μια ιστοσελίδα).

  1. Ειδικότερα, τα "απαραίτητα" και μοναδικά cookies που εγκαθιστά το followyourart.gr:
   Cookie >
        - Drupal.tableDrag.showWeight, has_js : επιλογές του διαχειριστή ή χρήστη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας.
       - gdpr-agreed-version, gdpr-agreed : ενημέρωση την εγκατάσταση cookies
   HTML5 Local Storage >
       - filter-state, filter-text-only, filter-year : επιλογές του χρήστη για τα φίλτρα παρουσίασης στις ενότητες "Εκθέσεις" και "Εκδηλώσεις".
 2. Το followyourart.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από το περιεχόμενο και χρήση των εκ παραπομπής (με τη μορφή υπερσυνδέσμων) δικτυακών τόπων.
 3. Το followyourart.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αμέλεια των χρηστών να συμμορφωθούν με τους όρους του παρόντος.
 
qrcode business card postal address map Μετάβαση σε Google Maps Μετάβαση σε OpenStreetMap
Stay in touch with us!

Ενδιαφέρεστε για newsletters?
Σημειώστε το email σας
(Η Google δεν θα καταγάψει το email σας, αλλά θα εγκατασταθούν google cookies. Εάν δεν θέλετε επιπλέον cookies, χρησιμοποιήστε τη Σελίδα Επικοινωνίας μας και ζητήστε να συμπεριληφθείτε στα ενημερωτικά δελτία).

Ακολουθήστε το RSS Feed μας:
Εκθέσεις & Εκδηλώσεις
(Τι είναι το RSS ?).

Επισκεφτήτε τη
Σελίδα Επικοινωνίας μας,
για να ανακαλύψετε πιο διαδραστικές
μεθόδους επικοινωνίας.